Hemşirelik Lisans Programının Felsefesi

Misyonu doğrultusunda; hemşirelik bakımı, eğitimi, araştırma ve uygulamalarında mükemmeliyeti yakalamak ve hümanistik eğitim yaklaşımıyla insan hak ve değerlerine saygılı, yaşam boyu öğrenebilme yetisine sahip, bütüncül yaklaşım ile sağlığın geliştirilmesi, korunması, tedavi ve rehabilitasyonunda görev alabilen, uygulamalarını yasal ve etik ilkeler doğrultusunda gerçekleştirebilen, değişime açık, sorgulayıcı ve liderlik özelliklerine sahip profesyonel meslek üyelerini yetiştirmektir.

  • İngilizce verilen 4 yıllık lisans eğitimi sonrasında Hemşirelik Fakültesi’nden mezun olunur.
  • Güçlü akademik kadrosu kendi alanlarında uzman akademisyenlerden oluşmaktadır.
  • ACEN (Accreditation Commission for Education in Nursing) tarafından Türkiye’de akredite edilen ilk ve tek hemşirelik lisans programıdır.
  • Mezunlarımız yurt içinde ve yurt dışında çalışabilirler. İsteyen öğrencilerimiz lisansüstü eğitimlerine yurt içindeki veya yurt dışındaki tanınmış üniversitelerde devam edebilirler.

Eğitim

  • Sağlığın iyileştirilmesine, hastalıkların önlenmesine, toplum temelli ve yüksek kalitede yoğun bakım becerilerini geliştirmeye odaklı kanıt temelli öğrenme desteklenir.
  • Dersler İngilizce verilir, programın ikinci yılından itibaren başlayan klinik çalışmalara katılabilmek için C seviye Türkçe bilinmesi gerekmektedir.

Araştırma

  • Son teknolojilerle donatılmış klinik laboratuvarlar, bilgisayar laboratuvarı, hemşirelik becerileri laboratuvarlarına ek olarak güncel bilimsel yayınların takip edildiği Sağlık Bilimleri Kütüphanesi’nde sınırsız internet ve kapsamlı elektronik yayın abonelikleri bulunmaktadır.