Hemşirelik Lisans Programının Felsefesi

Misyonu doğrultusunda; hemşirelik bakımı, eğitimi, araştırma ve uygulamalarında mükemmeliyeti yakalamak ve hümanistik eğitim yaklaşımıyla insan hak ve değerlerine saygılı, yaşam boyu öğrenebilme yetisine sahip, bütüncül yaklaşım ile sağlığın geliştirilmesi, korunması, tedavi ve rehabilitasyonunda görev alabilen, uygulamalarını yasal ve etik ilkeler doğrultusunda gerçekleştirebilen, değişime açık, sorgulayıcı ve liderlik özelliklerine sahip profesyonel meslek üyelerini yetiştirmektir.