HEMY 225 / KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Çok kültürlü toplumlarda kültürün sağlık bakımına etkileri, hemşirelik hizmetleri sunumunda kültürel modeller ve değerlendirme araçları, birey grup ve toplumda sağlıkla ilişkili kültürel inançlar, değerler ve bunların uygulamaya yansımaları.

HEMY 300 / ÜÇÜNCÜ YIL SONU GENEL DEĞERLENDİRME
Sınıf: Kredi: 17Önkoşul:

Bu genel değerlendirme hemşirelik yüksekokulunda 3. yıl süresince ele alınan tüm ders materyali kapsamaktadır. İçerik çoktan seçmeli sorular, kısa metin türü sorular ve görsel materyalden oluşacaktır. Güncel tıp bilimlerine multidisipliner yaklaşımlar ile kompleks sağlık problemlerin hemşirelik bakımının integrasyonuna özellikle vurgu yapılacaktır.

HEMY 301 / GÜVENLİK VE KORUMA -III
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Durumsal kriz ve kriz yönetimi, kötü haber verme, sık görülen kanser türleri, kanser tedavisi, kanserli hastaların palyatif bakımı ve semptom yönetimi, kanserde psikososyal sorunlar, yoğun bakım hemşireliği, yoğun bakım hastaları ile iletişim, yoğun bakımda ağrı kontrolü, etkili ağrı tedavisinde kullanılan ilaçlar, hemodinamik monitörizasyon, yaşam sonu bakım, tedaviyi red eden hasta, beyin ölümü, organ bağışı.

HEMY 302 / VAKA ÇALIŞMALARI-I
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Bu derste, çocuk ve erişkinde GİS'in majör sağlık sorunu olan hastaya yönelik hazırlanan vakalardaki sorunların belirlenmesi, sorunları ortadan kaldırmaya yönelik güncel kanıtların kullanıldığı hemşirelik bakımın planlanması ve alternatif girişimlerin önerilmesi, sırasında öğrencilerin bilgiye ulaşma, problem çözme, eleştirel düşünme ve karar verme becerilerini kullanmasını sağlayacak aktiviteler yer alır.

HEMY 303 / CİNSELLİK
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Yüksek riskli gebelik ve yüksek riskli yeni doğan, yönetim organizsayon ve teorileri, hemşirelik ile ilgili mesleki sorunlar ve yasal konular, bakım sunum modelleri, hemşirenin savunuculuk rolü.

HEMY 304 / VAKA ÇALIŞMALARI-II
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Bu derste, çocuk ve erişkinde solunum, dolaşım ve kas iskelet sistemi ile ilişkili majör sağlık sorunları olan hastaya yönelik hazırlanan vakalardaki sorunların belirlenmesi, sorunları ortadan kaldırmaya yönelik güncel kanıtların kullanıldığı hemşirelik bakımın planlanması ve alternatif girişimlerin önerilmesi sırasında öğrencilerin bilgiye ulaşma, problem çözme, eleştirel düşünme ve karar verme becerilerini kullanmasını sağlayacak aktiviteler yer alır.

HEMY 305 / BİLİNÇ VE ALGI-II
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Sinir sistemini etkileyen majör sağlık sorunları ve hemşirelik bakımı, psikiyatrik sorunlarda tanı ve tedavi yöntemleri, psikotik bouzkluklar, duygu durum ve kişilik bozukluklar, somotaform bozukluklar, özkıyım ve hemşirelik bakımı, psikiyatrik hastalıklarda kullanılan ilaçlar, temel ve ileri yaşam desteği, travmalar ve hemşirelik bakımı.

HEMY 306 / VAKA ÇALIŞMALARI-III
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Bu derste, çocuk ve erişkinde boşaltım sistemine ilişkin majör sağlık sorunları olan hastaya yönelik hazırlanan vakalardaki sorunların belirlenmesi, sorunları ortadan kaldırmaya yönelik güncel kanıtların kullanıldığı hemşirelik bakımın planlanması ve alternatif girişimlerin önerilmesi sırasında öğrencilerin bilgiye ulaşma, problem çözme, eleştirel düşünme ve karar verme becerilerini kullanmasını sağlayacak aktiviteler yer alır.

HEMY 390 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bir eğitimcinin (öğretim üyesi ya da öğretim elemanı) gözetiminde bir veya daha çok ilgi alanının incelenmesi. Çalışma bitiminde bir rapor veya seminer sunulması

HEMY 395 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
Sınıf: Kredi: 1.5Önkoşul:

Bir eğitimcinin (öğretim üyesi ya da öğretim elemanı) gözetiminde bir veya daha çok ilgi alanının incelenmesi. Çalışma bitiminde bir rapor veya seminer sunulması

HEMY 400 / DÖRDÜNCÜ YIL SONU GENEL DEĞERLENDİRME
Sınıf: Kredi: 18Önkoşul:

Bu genel değerlendirme hemşirelik yüksek okulunda 4. yıl süresince ele alınan tüm ders materyali kapsamaktadır. İçerik çoktan seçmeli sorular, kısa metin türü sorular ve görsel materyalden oluşacaktır. Güncel tıp bilimlerine multidisipliner yaklaşımlar ile kompleks sağlık problemlerin hemşirelik bakımının integrasyonuna özellikle vurgu yapılacaktır.

HEMY 401 / İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ İNTÖRN UYGULAMASI
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Bu ders, birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde bireyin sağlığını geliştirmeye yönelik kapsamlı iç hastalıkları hemşireliği uygulaması deneyimi kazandırmaya odaklanır. Öğrencinin iç hastalıkları hemşireliğine ilişkin alanlarda liderlik, yönetim, danışmanlık, öğretim, araştırma, karar verme becerilerini geliştirerek hemşirelik bakımı uygulamalarında yeterlilik kazanması sağlanır.

HEMY 402 / ÇOCUK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ İNTÖRN UYGULAMASI
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Bu ders, birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde çocuk sağlığını geliştirmeye yönelik kapsamlı hemşirelik uygulaması deneyimi kazandırmaya odaklanır. Öğrencinin çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliğine ilişkin alanlarda liderlik, yönetim, danışmanlık, öğretim, araştırma, karar verme becerilerini geliştirerek hemşirelik bakımı uygulamalarında yeterlilik kazanması sağlanır.

HEMY 403 / CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ İNTÖRN UYGULAMASI
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Bu ders, birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde bireyin geliştirmeye yönelik kapsamlı hemşirelik uygulaması deneyimi kazandırmaya odaklanır. Öğrencinin cerrahi hastalıkları hemşireliğine ilişkin alanlarda liderlik, yönetim, danışmanlık, öğretim, araştırma, karar verme becerilerini geliştirerek hemşirelik bakımı uygulamalarında yeterlilik kazanması sağlanır.

HEMY 404 / RUH SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ İNTÖRN UYGULAMASI
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Bu ders, birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde ruh sağlığını geliştirmeye yönelik kapsamlı hemşirelik uygulaması deneyimi kazandırmaya odaklanır. Öğrencinin ruh sağlığı hemşireliğine ilişkin alanlarda liderlik, yönetim, danışmanlık, öğretim, araştırma, karar verme becerilerini geliştirerek hemşirelik bakımı uygulamalarında yeterlilik kazanması sağlanır.

HEMY 405 / KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ İNTÖRN UYGULAMASI
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Bu ders, birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde kadın sağlığını geliştirmeye yönelik kapsamlı hemşirelik uygulaması deneyimi kazandırmaya odaklanır. Öğrencinin kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliğine ilişkin alanlarda liderlik, yönetim, danışmanlık, öğretim, araştırma, karar verme becerilerini geliştirerek hemşirelik bakımı uygulamalarında yeterlilik kazanması sağlanır.

HEMY 406 / HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ İNTÖRN UYGULAMASI
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Bu ders, birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde halk sağlığını geliştirmeye yönelik kapsamlı hemşirelik uygulaması deneyimi kazandırmaya odaklanır. Öğrencinin halk sağlığı hemşireliğine ilişkin alanlarda liderlik, yönetim, danışmanlık, öğretim, araştırma, karar verme becerilerini geliştirerek hemşirelik bakımı uygulamalarında yeterlilik kazanması sağlanır.

HEMY 490 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bir eğitimcinin (öğretim üyesi ya da öğretim elemanı) gözetiminde bir veya daha çok ilgi alanının incelenmesi. Çalışma bitiminde bir rapor veya seminer sunulması

HEMY 495 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
Sınıf: Kredi: 1.5Önkoşul:

Bir eğitimcinin (öğretim üyesi ya da öğretim elemanı) gözetiminde bir veya daha çok ilgi alanının incelenmesi. Çalışma bitiminde bir rapor veya seminer sunulması

İKTİ 402 / İKTİSAT VE SAĞLIK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Giriş niteliğinde bir ders olarak, iktisadın temel prensipleri, makro ve mikro iktisadın temel özellikleri ve amaçlarının incelenmesi. Sağlık sektörünün ekonomi içerisindeki yeri, sağlık sigorta sisteminin şekillenmesi ve finansmanı, devlet ve özel hastanelerin davranış biçimleri, sağlık bakım sektöründe rekabetin rolü, teknolojik değişmenin ve devlet düzenlemelerinin etkilerinin belirleyici faktörleri.

İNGL 101 / İNGİLİZCE I
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul:

Öğrenciler temel İngilizce becerileriyle tanışacaklar, pratik İngilizce kelime bilgisi, önemli İngilizce cümlecikler ve merhabalaşma sözcüklerini öğrenerek, temel gramer kavramları ve okuma, yazma, dinleme ve telafuz etmede temel becerileri edineceklerdir. Öğrenciler İngilizce olarak önemli gereksinim ve isteklerini ifade etmeyi öğrenecekler, İngilizce basit istek ve soru cümleleri kurarak iletişim becerilerini güvenle uygulayacaklardır.

İNGL 102 / İNGİLİZCE I
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul: İNGL. 101

Öğrenciler, geniş bir çeşitlilikte sunulan konuşma, dinleme, telafuz etme, yazma ve okumaya odaklanan etkinlikler aracılığıyla, İngilizce temel grameri ve kelime bilgisini ilerletmeye devam edeceklerdir.

İNGL 201 / İNGİLİZCE II
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul: İNGL. 101 and İNGL. 102

Öğrenciler, geniş bir çeşitlilikte sunulan konuşma, dinleme, telafuz etme, yazma ve okumaya odaklanan etkinlikler aracılığıyla, İngilizce temel-üst ve orta- öncesi düzeylerde grameri ve kelime bilgisini öğreneceklerdir. Öğrenciler ayrıca hastalarla etkin bir iletişimde gerekli olan temel hemşirelik ve sağlıkla ilgili kelime bilgilerini ve cümlecikleri öğrenmeye ve kullanmaya başlayacaklardır.

İNGL 202 / İNGİLİZCE II
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul: İNGL. 201

Öğrenciler, geniş bir çeşitlilikte sunulan konuşma, dinleme, telafuz etme, yazma ve okumaya odaklanan etkinlikler aracılığıyla, İngilizce temel-üst ve orta- öncesi düzeylerde grameri ve kelime bilgisini öğrenmeye devam edecektir. Öğrenciler ayrıca hastalarla etkin bir iletişimde gerekli olan temel hemşirelik ve sağlıkla ilgili kelime bilgilerini ve cümlecikleri öğrenmeye ve kullanmaya devam edecektir.