Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Optio odit, neque molestiae voluptatum illo, ducimus quo cupiditate vitae assumenda ex debitis ullam necessitatibus deleniti sapiente repellendus quae eligendi, corporis eos.

Hazırlık Sınıfı

Kodu
Dersin Adı
Tipi
T
U
K
Ön Koşul
İNGİLİZCE HAZIRLIK
ALIS 100 Akademik Başarı ve Yaşam Becerileri Ortak Çekirdek 1 1
UNIV 101 Koç Üniversitesine Giriş Ortak Çekirdek 1 1

1. Sınıf (Güz)

 1 . Sınıf (Güz)

Kodu
Dersin Adı
Tipi
T
U
K
Ön Koşul
ACWR 101 Temel Akademik Yazı Teknikleri Ortak Çekirdek 3 3
TURK 100 Türkçe Anlatı ve Yazı (TR) Ortak Çekirdek 4 4
CPAP 100 Bilgisayar Yeterlilik Değerlendirme Programı Ortak Çekirdek 0 0
MATH 101 Sonlu Matematik Zorunlu Alan 3 3
NURS 101 Hemşireliğe Giriş Zorunlu Alan 3 3
ASIU Çekirdek Program Detaylı bilgi için tıklayın Ortak Çekirdek 3 3
1. SINIF GÜZ DÖNEMİ TOPLAM KREDİ  16 16

1 . Sınıf (BAHAR)
 

1 . Sınıf (BAHAR)

Kodu
Dersin Adı
Tipi
T
U*
K
Ön Koşul
ACWR 106 Bilim ve Teknoloji Alanında Yazma Becerileri Ortak Çekirdek 3 3 ACWR 101
NURS 102 Sağlık Profesyonelleri için Fonksiyonel Anatomi Zorunlu Alan 6 3
CHEM 100 Sağlık Bilimleri İçin Genel  Kimya Zorunlu Alan 3 3
ECSA Çekirdek Program Detaylı bilgi için tıklayın Ortak Çekirdek 3 3
HUMS Çekirdek Program Detaylı bilgi için tıklayın Ortak Çekirdek 3 3
 SEÇMELİ Genel seçmeli dersler bölüm içinden ve/veya dışından önkoşullarına bağlı olarak seçilebilir. Genel Seçmeli 3 3
1. SINIF BAHAR DÖNEMİ TOPLAM KREDİ  15 6 18

2 . Sınıf (GÜZ)
  

2 . Sınıf (GÜZ)

Kodu
Dersin Adı
Tipi
T
U*
K
Ön Koşul
NURS 201** Sağlığın Değerlendirilmesi (TR) Zorunlu Alan 2 2 3
NURS 203** Hemşirelik Bakımının Esasları Zorunlu Alan 3 3
NURS 205** Hemşirelik Uygulaması: Sağlığın Değerlendirilmesi ve Bakımın Esasları (TR) Zorunlu Alan 8 4
NURS 207 Terapötik İletişim (TR) Zorunlu Alan 2 2 3
HIST 300 Modern Türkiye Tarihi Ortak Çekirdek 4 4
2. SINIF GÜZ DÖNEMİ TOPLAM KREDİ  11 12 17

**Bu dersler ilk kez alındığında birarada alınır, sonraki dönemlerde ise öğrenci başarısız olduğu dersi tekrarlar.

 

2 . Sınıf (BAHAR)
 

2 . Sınıf (BAHAR)

Kodu
Dersin Adı
Tipi
T
U*
K
Ön Koşul
NURS 202 Hastalıkların Mekanizmaları Zorunlu Alan 2 2 3
NURS 204** İç Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu Alan 3 3
NURS 206** Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu Alan 3 3
NURS 208** Hemşireliği Uygulaması: Cerrahi ve İç Hastalıkları (TR) Zorunlu Alan 8 4 NURS 205/

öğretim elamanı onayı

SOCS Çekirdek Program Detaylı bilgi için tıklayın Ortak Çekirdek 3 3
 SEÇMELİ Genel seçmeli dersler bölüm içinden ve/veya dışından önkoşullarına bağlı olarak seçilebilir. Genel Seçmeli 3 3
2. SINIF BAHAR DÖNEMİ TOPLAM KREDİ 14 10 19
NURS210 Yaz Uygulaması (TR) Zorunlu Alan 12 4 NURS 205

NURS 208/ öğretim elamanı onayı

**Bu dersler ilk kez alındığında birarada alınır, sonraki dönemlerde ise öğrenci başarısız olduğu dersi tekrarlar.

3 . Sınıf (GÜZ)

3 . Sınıf (GÜZ)

Kodu
Dersin Adı
Tipi
T
U*
K
Ön Koşul
NURS 301** Kadın Sağlığı Hemşireliği Zorunlu Alan 3 3
NURS 303** Çocuk Sağlığı Hemşireliği Zorunlu Alan 3 3
NURS 305** Hemşirelik Uygulaması: Çocuk ve Kadın (TR) Zorunlu Alan 8 4 NURS 205/öğretim elamanı onayı
MATH 202 Sosyal Bilimler İçin İstatistik Zorunlu Alan 3 3
 SEÇMELİ Alan Seçmeli 3 3
 SEÇMELİ Genel seçmeli dersler bölüm içinden ve/veya dışından önkoşullarına bağlı olarak seçilebilir. Genel Seçmeli 3 3
3. SINIF GÜZ DÖNEMİ TOPLAM KREDİ  15 8 19

**Bu dersler ilk kez alındığında birarada alınır, sonraki dönemlerde ise öğrenci başarısız olduğu dersi tekrarlar.

 

3 . Sınıf (BAHAR)

3 . Sınıf (BAHAR)

Kodu
Dersin Adı
Tipi
T
U*
K
Ön Koşul
NURS 302** Toplum Sağlığını Koruma ve Geliştirmede Hemşirelik Zorunlu Alan 3 3
NURS 304** Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Zorunlu Alan 3 3
NURS 306** Hemşirelik Uygulaması: Toplum ve Ruh Sağlığı (TR) Zorunlu Alan 8 4 NURS 205/öğretim elamanı onayı
NURS 308 Hemşirelikte Araştırma (TR) Zorunlu Alan 2 2 3 MATH 202/ öğretim elemanı onayı
 SEÇMELİ Alan Seçmeli 3 3
 SEÇMELİ Genel seçmeli dersler bölüm içinden ve/veya dışından önkoşullarına bağlı olarak seçilebilir. Genel Seçmeli 3 3
3. SINIF BAHAR DÖNEMİ TOPLAM KREDİ  14 10 19
NURS 310  Yaz Uygulaması  (TR) Zorunlu Alan 9 3 NURS  305/ öğretim elamanı onayı
NURS 312  Yaz  Uygulaması  (TR) Zorunlu Alan 9 3 NURS 306/öğretim elamanı onayı

**Bu dersler ilk kez alındığında birarada alınır, sonraki dönemlerde ise öğrenci başarısız olduğu dersi tekrarlar.

 

4 . Sınıf (GÜZ)

4 . Sınıf (GÜZ)

Kodu
Dersin Adı
Tipi
T
U*
K
Ön Koşul
NURS 401 Sağlık Hizmetleri Yönetimi Zorunlu Alan 2 2 3
NURS 403 Sağlık Hizmetlerinde Etik Zorunlu Alan 3 3
NURS 490 Proje-I (TR) Zorunlu Alan 3 1.5
 SEÇMELİ Genel seçmeli dersler bölüm içinden ve/veya dışından önkoşullarına bağlı olarak seçilebilir. Genel Seçmeli 3 3
 SEÇMELİ Alan Seçmeli 3 3
 SEÇMELİ Alan Seçmeli 3 3
4. SINIF GÜZ DÖNEMİ TOPLAM KREDİ  14 5 16.5

 

4 . Sınıf (BAHAR)

4 . Sınıf (BAHAR)

Kodu
Dersin Adı
Tipi
T
U*
K
Ön Koşul
NURS 402 İntörn Uygulaması (TR) Zorunlu Alan 24 6 NURS 210NURS 310

NURS 312/

öğretim elamanı onayı

NURS 491 Proje –II (TR) Zorunlu Alan 3 1.5 NURS 490/öğretim elemanı onayı
 SEÇMELİ Alan Seçmeli 3 3
 SEÇMELİ Genel seçmeli dersler bölüm içinden ve/veya dışından önkoşullarına bağlı olarak seçilebilir. Genel Seçmeli 3 3
 SEÇMELİ Genel seçmeli dersler bölüm içinden ve/veya dışından önkoşullarına bağlı olarak seçilebilir. Genel Seçmeli 3 3
4. SINIF BAHAR DÖNEMİ TOPLAM KREDİ  9 27 16.5

 

 

TOPLAM DERS SAYISI   49
TOPLAM KREDİ 151*
TOPLAM AKTS 240
ORTAK ÇEKİRDEK     9
ALAN ZORUNLU   28
SEÇMELİ**   12 ( Genel   7  –  Alan   5)

 

Seçilen Core Alanlar           HUMS, SOCS, ASIU, ECSA

 

*Dönem içi uygulamaların kredisi 2 saat/1 kredi, yaz döneminde yapılan uygulamalar 3 saat/1 kredi ve intörnlük 4 saat/1 kredidir.

**Çift anadal ve yan dal yapan öğrenciler, Fakülte Kurul kararı ile, alan seçmeli yerine genel seçmeli dersleri alabilirler.