Hazırlık Sınıfı

Kodu
Dersin Adı
Tipi
T
U
K
Ön Koşul
İNGİLİZCE HAZIRLIK
ALIS 100 Akademik Başarı ve Yaşam Becerileri Ortak Çekirdek 1 1
UNIV 101 Koç Üniversitesine Giriş Ortak Çekirdek 1 1

1. Sınıf (Güz)

 1 . Sınıf (Güz)

Kodu
Dersin Adı
Tipi
T
U
K
Ön Koşul
ACWR 101 Temel Akademik Yazı Teknikleri Ortak Çekirdek 3 3
TURK 100 Türkçe Anlatı ve Yazı (TR) Ortak Çekirdek 4 4
CPAP 100 Bilgisayar Yeterlilik Değerlendirme Programı Ortak Çekirdek 0 0
MATH 101 Sonlu Matematik Zorunlu Alan 3 3
NURS 101 Hemşireliğe Giriş Zorunlu Alan 3 3
ASIU Çekirdek Program Detaylı bilgi için tıklayın Ortak Çekirdek 3 3
1. SINIF GÜZ DÖNEMİ TOPLAM KREDİ  16 16

1 . Sınıf (BAHAR)
 

1 . Sınıf (BAHAR)

Kodu
Dersin Adı
Tipi
T
U*
K
Ön Koşul
ACWR 106 Bilim ve Teknoloji Alanında Yazma Becerileri Ortak Çekirdek 3 3 ACWR 101
NURS 102 Sağlık Profesyonelleri için Fonksiyonel Anatomi Zorunlu Alan 6 3
CHEM 100 Sağlık Bilimleri İçin Genel  Kimya Zorunlu Alan 3 3
ECSA Çekirdek Program Detaylı bilgi için tıklayın Ortak Çekirdek 3 3
HUMS Çekirdek Program Detaylı bilgi için tıklayın Ortak Çekirdek 3 3
 SEÇMELİ Genel seçmeli dersler bölüm içinden ve/veya dışından önkoşullarına bağlı olarak seçilebilir. Genel Seçmeli 3 3
1. SINIF BAHAR DÖNEMİ TOPLAM KREDİ  15 6 18

2 . Sınıf (GÜZ)
  

2 . Sınıf (GÜZ)

Kodu
Dersin Adı
Tipi
T
U*
K
Ön Koşul
NURS 201** Sağlığın Değerlendirilmesi (TR) Zorunlu Alan 2 2 3
NURS 203** Hemşirelik Bakımının Esasları Zorunlu Alan 3 3
NURS 205** Hemşirelik Uygulaması: Sağlığın Değerlendirilmesi ve Bakımın Esasları (TR) Zorunlu Alan 8 4
NURS 207 Terapötik İletişim (TR) Zorunlu Alan 2 2 3
HIST 300 Modern Türkiye Tarihi Ortak Çekirdek 4 4
2. SINIF GÜZ DÖNEMİ TOPLAM KREDİ  11 12 17

**Bu dersler ilk kez alındığında birarada alınır, sonraki dönemlerde ise öğrenci başarısız olduğu dersi tekrarlar.

 

2 . Sınıf (BAHAR)
 

2 . Sınıf (BAHAR)

Kodu
Dersin Adı
Tipi
T
U*
K
Ön Koşul
NURS 202 Hastalıkların Mekanizmaları Zorunlu Alan 2 2 3
NURS 204** İç Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu Alan 3 3
NURS 206** Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu Alan 3 3
NURS 208** Hemşireliği Uygulaması: Cerrahi ve İç Hastalıkları (TR) Zorunlu Alan 8 4 NURS 205/

öğretim elamanı onayı

SOCS Çekirdek Program Detaylı bilgi için tıklayın Ortak Çekirdek 3 3
 SEÇMELİ Genel seçmeli dersler bölüm içinden ve/veya dışından önkoşullarına bağlı olarak seçilebilir. Genel Seçmeli 3 3
2. SINIF BAHAR DÖNEMİ TOPLAM KREDİ 14 10 19
NURS210 Yaz Uygulaması (TR) Zorunlu Alan 12 4 NURS 205

NURS 208/ öğretim elamanı onayı

**Bu dersler ilk kez alındığında birarada alınır, sonraki dönemlerde ise öğrenci başarısız olduğu dersi tekrarlar.

3 . Sınıf (GÜZ)

3 . Sınıf (GÜZ)

Kodu
Dersin Adı
Tipi
T
U*
K
Ön Koşul
NURS 301** Kadın Sağlığı Hemşireliği Zorunlu Alan 3 3
NURS 303** Çocuk Sağlığı Hemşireliği Zorunlu Alan 3 3
NURS 305** Hemşirelik Uygulaması: Çocuk ve Kadın (TR) Zorunlu Alan 8 4 NURS 205/öğretim elamanı onayı
MATH 202 Sosyal Bilimler İçin İstatistik Zorunlu Alan 3 3
 SEÇMELİ Alan Seçmeli 3 3
 SEÇMELİ Genel seçmeli dersler bölüm içinden ve/veya dışından önkoşullarına bağlı olarak seçilebilir. Genel Seçmeli 3 3
3. SINIF GÜZ DÖNEMİ TOPLAM KREDİ  15 8 19

**Bu dersler ilk kez alındığında birarada alınır, sonraki dönemlerde ise öğrenci başarısız olduğu dersi tekrarlar.

 

3 . Sınıf (BAHAR)

3 . Sınıf (BAHAR)

Kodu
Dersin Adı
Tipi
T
U*
K
Ön Koşul
NURS 302** Toplum Sağlığını Koruma ve Geliştirmede Hemşirelik Zorunlu Alan 3 3
NURS 304** Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Zorunlu Alan 3 3
NURS 306** Hemşirelik Uygulaması: Toplum ve Ruh Sağlığı (TR) Zorunlu Alan 8 4 NURS 205/öğretim elamanı onayı
NURS 308 Hemşirelikte Araştırma (TR) Zorunlu Alan 2 2 3 MATH 202/ öğretim elemanı onayı
 SEÇMELİ Alan Seçmeli 3 3
 SEÇMELİ Genel seçmeli dersler bölüm içinden ve/veya dışından önkoşullarına bağlı olarak seçilebilir. Genel Seçmeli 3 3
3. SINIF BAHAR DÖNEMİ TOPLAM KREDİ  14 10 19
NURS 310  Yaz Uygulaması  (TR) Zorunlu Alan 9 3 NURS  305/ öğretim elamanı onayı
NURS 312  Yaz  Uygulaması  (TR) Zorunlu Alan 9 3 NURS 306/öğretim elamanı onayı

**Bu dersler ilk kez alındığında birarada alınır, sonraki dönemlerde ise öğrenci başarısız olduğu dersi tekrarlar.

 

4 . Sınıf (GÜZ)

4 . Sınıf (GÜZ)

Kodu
Dersin Adı
Tipi
T
U*
K
Ön Koşul
NURS 401 Sağlık Hizmetleri Yönetimi Zorunlu Alan 2 2 3
NURS 403 Sağlık Hizmetlerinde Etik Zorunlu Alan 3 3
NURS 490 Proje-I (TR) Zorunlu Alan 3 1.5
 SEÇMELİ Genel seçmeli dersler bölüm içinden ve/veya dışından önkoşullarına bağlı olarak seçilebilir. Genel Seçmeli 3 3
 SEÇMELİ Alan Seçmeli 3 3
 SEÇMELİ Alan Seçmeli 3 3
4. SINIF GÜZ DÖNEMİ TOPLAM KREDİ  14 5 16.5

 

4 . Sınıf (BAHAR)

4 . Sınıf (BAHAR)

Kodu
Dersin Adı
Tipi
T
U*
K
Ön Koşul
NURS 402 İntörn Uygulaması (TR) Zorunlu Alan 24 6 NURS 210 veya

NURS 310

NURS 312/

öğretim elamanı onayı

NURS 491 Proje –II (TR) Zorunlu Alan 3 1.5 NURS 490/öğretim elemanı onayı
 SEÇMELİ Alan Seçmeli 3 3
 SEÇMELİ Genel seçmeli dersler bölüm içinden ve/veya dışından önkoşullarına bağlı olarak seçilebilir. Genel Seçmeli 3 3
 SEÇMELİ Genel seçmeli dersler bölüm içinden ve/veya dışından önkoşullarına bağlı olarak seçilebilir. Genel Seçmeli 3 3
4. SINIF BAHAR DÖNEMİ TOPLAM KREDİ  9 27 16.5   

 

 

TOPLAM DERS SAYISI   49
TOPLAM KREDİ 151*
TOPLAM AKTS 280
ORTAK ÇEKİRDEK     9
ALAN ZORUNLU   28
SEÇMELİ**   12 ( Genel   7  –  Alan   5)

 

Seçilen Core Alanlar           HUMS, SOCS, ASIU, ECSA

 

*Dönem içi uygulamaların kredisi 2 saat/1 kredi, yaz döneminde yapılan uygulamalar 3 saat/1 kredi ve intörnlük 4 saat/1 kredidir.

**Çift anadal ve yan dal yapan öğrenciler, Fakülte Kurul kararı ile, alan seçmeli yerine genel seçmeli dersleri alabilirler.