Programın Amacı

1. Mesleki ve etik değerlere sahip,

2. Etkili ve terapötik iletişim becerisine sahip,

3. Kaliteli ve güvenli bakım verebilen,

4. Yaratıcı, sorgulayıcı, yenilikçi ve bilimsel yöntemleri kullanan,

5. Sağlık uygulamaları ve politikalarında etki yaratan hemşire yetiştirmektir.

 

Programın Çıktıları

1. Rol ve sorumluluklarını etik ilkeler, mesleki değerler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde uygular.

2. Farklı uygulama ortamlarında, birey ve gruplarla etkili ve terapötik iletişim kurar.

3. Bilgi, iletişim ve bakım teknolojilerini kullanarak ulusal ve uluslararası standartlara ve kanıtlara dayalı güvenli ve kaliteli bakım verir.

4. Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser.

5. Mevcut bilgileri sorgulayarak yeni ve yaratıcı fikirler üretir.

6. Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik becerilerini kullanır.