Çağlayan Akpınarlı Akademik ve İdari Koordinatör
Gizem Çimşit Dekan İdari Asistanı
Gülhan Yılmaz Fakülte İdari Asistanı