İdari İşler Yetkilisi Gıyasettin Akdemir
Ofis: Topkapı Tel: +90 212 311 2615
Academic and Administrative Coordinator Çağlayan Akpınarlı
Ofis: Topkapı Tel: 0212 311 26 76
Dekan İdari Asistanı Nur Diğdem Burak
Ofis: Topkapı Tel: +90 212 311 2656
Faculty Administrative Assistant Gizem Çimşit
Ofis: Topkapı Tel: +90 212 311 2618