Hüsna Yıldırım Akademik ve İdari Koordinator
Gülhan Yılmaz Fakülte İdari Asistanı
Elif Kibar Dekan İdari Asistanı