Çağlayan Akpınarlı Akademik ve İdari Koordinatör
Gizem Çimşit Fakülte İdari Asistanı
Nur Diğdem Burak Dekan İdari Asistanı
Gıyasettin Akdemir İdari İşler Yetkilisi