Çağlayan Akpınarlı Akademik ve İdari Koordinatör
Gülhan Yılmaz Fakülte İdari Asistanı
Elif Kibar Dekan İdari Asistanı