Dünya Hemşireler Günü ProgramıDünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Hemşireler Birliği, hemşirelerin başarılarının görünür kılınması amacı ile 2018 yılında başlattığı “Nursing Now” kampanyası çerçevesinde, 2020 yılını “Dünya Hemşireler ve Ebeler Yılı” olarak ilan etti. COVID-19 krizinin açıkça gösterdiği gibi hemşireler toplumun sağlığı ve güvenliği için vazgeçilmez bir öneme sahiptir.

Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi olarak, Türkiye temsilciliğini üstlendiğimiz Nursing Now kampanyası kapsamında, Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi ve Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları işbirliği ile planladığımız “Dünya Hemşireler Günü Programı”, içinde bulunduğumuz koşullar dikkate alınarak, 12 Mayıs 2020 tarihinde online olarak gerçekleştirilecektir.

Programda “COVID-19 Sürecinde Hemşirelik” konulu panelde; “COVID-19 ve Medya”, “Dünya Hemşirelik Durumu Raporu”, “COVID-19 Sürecinde Hemşirelik Eğitimi” ve “COVID-19 Sürecinde Klinik Alan ve Hemşirelik Bakımı” konuları ele alınacaktır. Zoom üzerinden yürütülecek webinar süresince program kayıt edilecektir. Programa katılım bağlantı adresini ve program detaylarını aşağıda görebilirsiniz.

 

Katılım bağlantı adresi: https://bit.ly/HemsirelerGunu2020

Webinar ID: 981-1343-3587

Webinar Şifresi: 12052020