[vc_wp_custommenu nav_menu=”95″]
[vc_wp_text] 

 

Misyonu doğrultusunda, hemşirelik bakımı, eğitimi, araştırma ve uygulamalarında mükemmeliyeti yakalamak,

  • Hümanistik eğitim yaklaşımıyla insan hak ve değerlerine saygılı,
  • Yaşam boyu öğrenebilme yetisine sahip,
  • Bütüncül yaklaşım ile sağlığın geliştirilmesi, korunması, tedavi ve rehabilitasyonunda görev alabilen,
  • Uygulamalarını yasal ve etik ilkeler doğrultusunda gerçekleştirebilen,
  • Değişime açık, sorgulayıcı ve liderlik özelliklerine sahip profesyonel meslek üyelerini yetiştirmektir.

 [/vc_wp_text]