Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz

Misyonumuz

Hemşirelik eğitimi, araştırmaları, profesyonel uygulama ve topluma hizmette liderliği benimseyerek toplumun sağlığının geliştirilmesine ve toplumdaki bireylerin en iyi sağlık bakımı almalarına katkıda bulunmak.

Vizyonumuz

Toplumun sağlıkla ilgili değişen gereksinimleri doğrultusunda ve teknolojik ilerlemeleri dikkate alarak; sağlık gereksinimlerine yanıt verebilecek, uygulama ortamlarının gelişmesini destekleyecek, etik değerlere bağlı, insan haklarına saygılı, yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş, etkili iletişim, problem çözme ve araştırma becerilerine sahip, evrensel standartlarda lider hemşire yetiştirmek.

Değerlerimiz

Mükemmellik: En yüksek standartlara ulaşmayı hedefliyoruz.
Dürüstlük: Hemşirelik mesleğini dürüstlük ve etik değerler üzerine inşa ediyoruz.
Yaratıcılık: Yenilik ve yaratıcılığın olduğu bir çevre yaratmayı hedefliyoruz.
Saygı: Tüm insanlara saygı ve değer verilen bir çevreyi teşvik ediyoruz.
Sorumluluk: Eylemlerimizin sorumluluğunu alıyoruz.