[vc_wp_custommenu nav_menu=”95″]
[vc_wp_text]1. Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini eleştirel düşünme becerilerini kullanarak, bütüncü yaklaşımla, mesleki etik ilkeler doğrultusunda karşılar.

2. Sağlıklı bireyin, hasta ve ailesinin ve toplumun sağlığını korumak, geliştirmek ve hastalık durumunda yönetmek için gerekli olan eğitim ve danışmanlık hizmetini verir.

3. Sağlığı koruma, geliştirme, tedavi ve rehabilitasyon sürecine yönelik hemşirelik araştırmalarını planlar, uygular ve/veya ekip araştırmalarına katılır.

4. Bakım yönetimi bilim ve ilkelerini kullanarak, meslektaşları ve ekip üyeleriyle işbirliği içinde bakıma liderlik eder.

5. Sağlık mevzuatı, mesleki etik ilkeler ve kurum standartlarına uygun davranış göstererek, mesleğin statüsünün yükseltilmesinde etkin rol alır.

[/vc_wp_text]