Ödüller

Öğretim üyemiz Dr. Remziye Semerci, “İnteraktif Robotun Çocuklarda Ameliyat Sonrası Dönemde Anksiyete, Mobilizasyon ve Ebeveyn Memnuniyetine Etkisi: Randomize Kontrollü Bir Çalışma” adlı proje ile 1.lik ödülüne, “Kan Alma Ünitesinde Ağrı ve Anksiyeteyi Azaltmada: Çocuk Dostu Tasarımın Etkisi” adlı çalışma ile sözel bildiri 1.lik ödülüne layık görülmüştür. Dr. Remziye Semerci’yi, bu üstün başarısından dolayı yürekten tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.