İdari Kadro

Hüsna Yıldırım

Akademik ve İdari Koordinator

Office: Topkapı
Phone: +90 212 311 26 76
E-mail: huyildirim@ku.edu.tr

Gülhan Yılmaz

Fakülte İdari Asistanı

Office: Topkapı
Phone: +90 212 311 26 15
E-mail: gyilmaz@ku.edu.tr

Elif Kibar

Dekan İdari Asistanı

Office: Topkapı
Phone: +90 212 311 26 00
E-mail: ekibar@ku.edu.tr