Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dinamik ve İnovatif Tam Zamanlı Öğretim Üyelerini Arıyor

Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, en iyi öğrencileri, eğitimcileri ve araştırmacıları birbirlerine değer katma anlayışı ile bir araya getirerek eğitimde, araştırmada ve uygulamada mükemmelliği yakalamayı hedeflemektedir. Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Topkapı Kampüsü’nde yer alan Hemşirelik Fakültesi; İç Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ve Halk Sağlığı Hemşireliği alanlarındaki akademisyenleri, tam zamanlı öğretim üyeliği pozisyonları için başvuruya davet etmektedir. Bu davet, Doktor Öğretim Üyesi dereceleri için geçerlidir.

Başvuracak adaylar hemşirelik alanında doktora derecesine, güçlü eğitim ve araştırma potansiyeline ve deneyimine sahip olmalıdır. Sorumluluklar, lisans ve lisansüstü programlarda ders vermeyi, danışmanlık yapmayı, araştırma yapmayı ve SANERC (Semahat Arsel Hemşirelikte Uygulama, Eğitim ve Araştırma Merkezi) sertifikalı eğitim programlarını yürütmeyi kapsamaktadır. Programın eğitim dili İngilizcedir. Türkçe ve İngilizce eğitim verme becerisi temel gerekliliktir.

Adayların belirtilen dokümanları paylaşmalarını rica ederiz.

  • Niyet mektubu
  • Güncel özgeçmiş,
  • Yayın listesi,
  • 3 referans kişinin iletişim bilgileri

Başvur