Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’ne Dekan arıyor!

Koç Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi Dekanlığı pozisyonu için 1 Mart 2024 tarihinden itibaren göreve başlamak üzere başvuruları değerlendirecektir. Değerlendirme süreci hemen başlayacak olup 15 Eylül 2023 tarihine veya aday bulunana kadar devam edecektir.

Dekanın aşağıdaki özelliklere sahip olması beklenmektedir:

• Eğtim ve araştırmada uluslararası bilinirlik/referanslara sahip olmak

• Hemşirelik Fakültesi’nde farklı araştırma ve eğitim programlarında mükemmelliği ve işbirliğini teşvik etmeye öncülük etmek,

• Disiplinlerarası ve mesleklerarası eğitimi sürdürmek ve üniversitedeki bütün bölümler ile işbirliğini güçlendirmek

• Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SANERC) Direktörü ile yakın işbirliği içinde çalışmak

• Üniversitenin stratejik hedefleri çerçevesinde uluslararası ve disiplinlerarası çalışmaları sürdürmek

• Yüksek öğretimin gelecekte karşı karşıya olduğu temel sorunları belirlemek ve ele almak

• Öğretim üyelerinin işe alınması ve üniversitemizde tutulmasında yüksek hedefleri olan etkili bir lider olmak

• Değişik paydaşlarla etkileşimde olmak ve ilişkiler kurmak

Koç Üniversitesi, 1993 yılında kurulmuş ve kar amacı gütmeyen bir vakıf üniversitesidir. Koç Üniversitesi'nin ana kampüsü, İstanbul Rumeli Feneri'nde, Hemşirelik Fakültesi ise Topkapı'da Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yerleşkesi'nde yer almaktadır.

Üniversite, araştırma ve öğretimde mükemmellik arayışına kendini adamıştır. Amacı, seçkin öğretim üyeleri tarafından kaliteli bir öğrenci grubuna dünya standartlarında eğitim ve araştırma olanakları sağlamaktır. Günümüzde, Koç Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen Fakültesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi , Mühendislik Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Hemşirelik Fakültesi’nde lisans, Sağlık Bilimleri, Fen Bilimleri ve Mühendislik, Sosyal ve Beşeri Bilimler ve İşletme Enstitü’lerinde lisansüstü eğitim vermektedir Koç Üniversitesi hakkında detaylı bilgiye http://www.ku.edu.tr adresinden ulaşılabilirsiniz.

Hemşirelik Fakültesi 1999 yılından beri faaliyet göstermekte olup bir yılı ingilizce hazırlık ve dört yıl Hemşirelik eğitimi olmak üzere 5 yıllık lisans ve lisansüstü programları sunmaktadır. Fakülte uluslararası ACEN (Accreditation Commission for Education in Nursing) akreditasyonuna sahiptir.

Başarılı adaya rekabetçi bir teklif sunulacaktır. Başvuran adaylarla ilgili tüm bilgiler ve başvuru süreci kesinlikle gizli tutulacaktır. Başvurular özgeçmiş, referans listesi ve üst yazı (cover letter) olmak üzere bütün belgeler eksiksiz gönderilmelidir. Tüm yazışmalar elektronik ortamda (tercihen Adobe PDF dosyaları şeklinde) Hemşirelik Fakültesi Dekan Arama Komitesi Başkanı Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı'ya (zcanli@ku.edu.tr) gönderilmelidir.

Detaylı Bilgi