Hemşirelik Lisans Programının Felsefesi

Misyonu doğrultusunda; hemşirelik bakımı, eğitimi, araştırma ve uygulamalarında mükemmeliyeti yakalamak ve hümanistik eğitim yaklaşımıyla insan hak ve değerlerine saygılı, yaşam boyu öğrenebilme yetisine sahip, bütüncül yaklaşım ile sağlığın geliştirilmesi, korunması, tedavi ve rehabilitasyonunda görev alabilen, uygulamalarını yasal ve etik ilkeler doğrultusunda gerçekleştirebilen, değişime açık, sorgulayıcı ve liderlik özelliklerine sahip profesyonel meslek üyelerini yetiştirmektir.

Eğitim

Sağlığın iyileştirilmesine, hastalıkların önlenmesine, toplum temelli ve yüksek kalitede yoğun bakım becerilerini geliştirmeye odaklı kanıt temelli öğrenme desteklenir.

Dersler İngilizce verilir, programın ikinci yılından itibaren başlayan klinik çalışmalara katılabilmek için C seviye Türkçe bilinmesi gerekmektedir.

Araştırma

Son teknolojilerle donatılmış klinik laboratuvarlar, bilgisayar laboratuvarı, hemşirelik becerileri laboratuvarlarına ek olarak güncel bilimsel yayınların takip edildiği Sağlık Bilimleri Kütüphanesi’nde sınırsız internet ve kapsamlı elektronik yayın abonelikleri bulunmaktadır.

 

Ders Programı

Ders Programı hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.

Ders Tanımları

Ders Tanımları hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.

Amaç ve Öğrenme Çıktıları

Daha fazla bilgi çin tıklayınız.​

Öğrenci Rehberi

Öğrenci Rehber'ine ulaşmak için tıklayınız. İngilizce dilindedir.

Klinik Rehber Hemşire (Mentor) Programı

Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nde 2016 yılından beri üç (3) günlük “Klinik Rehber Hemşire” eğitim programı yürütülmektedir.

Bu eğitim programı ile hemşireler; klinik uygulama alanlarında, olumlu öğretim ortamı oluşturmak, klinik alanlarda hemşirelik öğrencilerinin öğrenmesini kolaylaştırmak ve öğrenmeyi etkili bir şekilde değerlendirebilmek için rehber hemşire rollerine hazırlanırlar.

Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğretim üyeleri tarafından yürütülen bu programdan sertifika alan hemşireler, Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşlarında ‘Klinik Rehber Hemşire’ olarak klinik öğretiminde sorumluluk almaktadırlar.

Yönerge ve Yönetmelikler