Hemşirelik Fakültesi yaklaşık 100 yıllık hemşirelik eğitimi tecrübesine sahip olmanın gururunu yaşıyor.

Hemşirelik Fakültesi yaklaşık 100 yıllık hemşirelik eğitimi tecrübesine sahip olmanın gururunu yaşıyor.

1920

Amiral Mark Lambert Bristol öncülüğünde kurulan Amerikan Hastanesi bünyesinde; 20 Ağustos 1920’de açılan Amerikan Hastanesi Hemşire Okulu; iki buçuk yıllık bir öğretim programı ile eğitime başlamıştır. Amerikan standartlarında eğitim veren okul; yakın Doğu’daki Amerikalılar’ın sağlık bakım ihtiyaçlarının yanısıra, Türkiye’nin acil hemşire ihtiyacını karşılamak, milliyet ve din farkı gözetmeksizin herkese sağlık hizmeti sunmak ve hasta bakımında fark yaratan hemşireler yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

1957 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tescil edilerek Amiral Bristol Hemşirelik Okulu adını almıştır. Bu tarihten sonra Hemşire Sağlık Kolejleri muadili olmuş ve 4 yıllık meslek lisesi eğitimi vermiştir.

1976 yılında adı Amiral Bristol Hemşirelik Lisesi,
1981 de ise Amiral Bristol Hemşirelik Meslek Lisesi olarak değiştirilmiştir.

Lise Eğitimi Dönemi

Okulumuz, ilk mezunlarından olan Esma Deniz ve uzun süre okulun müdürlüğünü de yapan Gülsevim Çeviker gibi çok değerli hemşirelerin yetişmesine önemli katkılar sağlamıştır.

Hemşirelik Fakültesi, ulusal ve evrensel düzeyde sağlığın iyileştirilmesi ve geliştirilmesinde hemşireliğin etkisini ortaya koyan öncü eğitim kurumu olma vizyonu ile hemşirelik eğitimine devam etmektedir.

1995
Vehbi Koç Vakfı

1995 yılında Vehbi Koç Vakfı bünyesine geçen Amiral Bristol Hemşirelik Meslek Lisesi, 12 Ağustos 1998 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile (Resmi Gazete, 23.09.1998) Türkiye’de hemşirelik mesleğinin profesyonel gelişimine çok önemli katkılar sağlayan Sayın Semahat Arsel’in öncülüğünde, Koç Üniversitesi’ne bağlı Sağlık Yüksekokulu’na dönüşmüştür. 1998-1999 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul eden Sağlık Yüksek Okulu’nun eğitim programı Johns Hopkins Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi işbirliği ile uluslararası standartlarda hazırlanmıştır.

Türkiye’de hemşirelik eğitiminin Yükseköğretim Kurumu’ndaki değişim süreçlerine paralel olarak sürekli gelişim gösteren bu köklü okul; 12 Aralık 2005 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile (Resmi Gazete, 27.12.2005) Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu’na, 14 Mart 2016 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Fakülte’ye dönüşerek (Resmi Gazete, 08.04.2016) Koç Üniversitesi’nin 7. Fakültesi olmuştur.

Hemşirelik Fakültesi

2011
Lisansüstü Eğitime Başlanması

2011 yılında Yoğun Bakım Hemşireliği yüksek Lisans Programı ile lisansütü eğitime başlayan Fakültemiz, 2013-2014 akademik yılında, Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde “Hemşirelikte Yükseklisans” ve “Hemşirelikte Doktora” programlarını açmıştır.

1998-2015 yılları arasında faaliyetlerini Nişantaşı Kampüsü’nde sürdüren Hemşirelik Fakültesi, Temmuz 2015’ten itibaren Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kampüsünde eğitim vermeye devam etmektedir.

2015
Sağlık Bilimleri Kampüsü

Hemşirelik Fakültesi geçmişten aldığı güç ile geleceğe yön verecek hemşireler yetiştirmenin heyecanını yaşıyor.

2016 Güz döneminde Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Hemşirelik Eğitim Akreditasyon Komisyonu (The Accreditation Commission for Education in Nursing=ACEN) tarafından akredite edilerek Türkiye’de uluslararası akreditasyona sahip ilk ve tek Hemşirelik Fakültesi olmuştur. Fakülte, sürekli değişen ve gelişen sağlık bakım sisteminde ve farklı ortamlarda, çok yönlü rollerde etkili bir şekilde hizmet verecek hemşireler; bilimsel araştırmaların gelişimine katkı sağlayacak hemşire bilim insanları ve liderler yetiştirmektedir.

2016
ACEN Akreditasyonu

2018

Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kampüsünde en son teknoloji ile donatılmış fiziksel alt yapısı, uluslararası düzeyde hazırlanmış hemşirelik müfredatı ve RMK AIMES (Rahmi M. Koç Academy of Interventional Medicine, Education, and Simulation) laboratuvar ve simülasyon merkezi ile her geçen yıl öğrencilere sunduğu disiplinler arası eğitim fırsatlarını artırmakta, Koç Üniversitesi Hastanesi, diğer Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları ve kamu kurumları ile iş birliği içerisinde öğrencilere verimli ve pozitif öğrenme ortamlarında çeşitli alanlarda klinik uygulama fırsatları sunmaktadır.

Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan güçlü akademik kadrosu ile hemşirelik biliminin ve hemşirelik hizmetlerinin gelişimine katkı sağlayacak, toplum sağlığını ve sağlık sistemini geliştirecek disiplinlerarası yenilikçi araştırmalara öncülük etmektedir.

Hemşirelik eğitiminin ve hizmetlerinin kalitesini artırmak için ulusal ve uluslararası tüm paydaşlarla, toplum sağlığını yükseltmek için de bölgesel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak toplum temelli araştırma ve sağlık eğitimi faaliyetleri yürütmektedir.

Hemşirelik Fakültesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavında her yıl en yüksek başarı dilimlerinden, hemşirelik mesleğinin geleceğine yön verecek yeni öğrencileri Fakülteye kabul etmenin gururunu sürekli yaşamaktadır.

Hemşirelik Fakültesinin en nihai amacı Sayın Semahat Arsel’in bize gösterdiği hedef olan topluma hizmettir. Fakültemiz bu amaç için nitelikli hemşireler yetiştirmede, bilimsel metotlarla elde edilen kanıtları sağlık sisteminin hizmetine sunmada ve toplum yararına olan sağlık politikarını belirlemede aktif görev almaya ve lider bir kurum olmaya devam edecektir.

“En büyük arzum, sağlık alanında çok önemli yeri olduğuna inandığım hemşirelerin insanımıza hak ettiği bakımı en üst düzeyde sunmasıdır.”