Fakültemiz Hakkında

Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, dünyadaki en iyi beş okulun içinde yer alan Johns Hopkins Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ile işbirliği sonucunda 1999 yılında Hemşirelik Yüksekokulu olarak kurulmuştur.

2016-2017 Akademik Yılından itibaren Fakülte olarak yoluna devam edecek olan okulumuzda, kanıta dayalı bilgiyi kullanan, eleştirel düşünen, sorgulayan, insan hak ve değerlerine saygılı, yaşam boyu öğrenebilme yetisine sahip, bütüncül yaklaşım ile insan sağlığının geliştirilmesi, korunması, tedavi ve rehabilitasyonunda görev alabilecek, değişime açık, yasal ve etik ilkeler doğrultusunda kendisini ifade edebilme yeteneğinde, araştırmacı ve sorgulayıcı lider hemşirelerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Okulumuzun uluslararası akreditasyon süreci, Amerika Birleşik Devletleri’nin hemşirelik alanında en saygın akreditasyon kuruluşları arasında yer alan Accreditation Commission for Education in Nursing (ACEN) tarafından tamamlanmıştır. Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi böylece ACEN tarafından akredite edilen Türkiye’deki ilk ve tek fakülte oldu.

Fakültemiz, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan güçlü akademik kadrosu ile Topkapı Sağlık Bilimleri Kampüsü’ndeki modern binasında ileri teknolojik donanım, çağdaş hizmet anlayışı, görsel-işitsel teknik donanımlı derslikler, konferans salonları, uygulayarak öğrenme olanağı sağlayan tam donanımlı simülasyon laboratuvarları, bilgisayar laboratuvarları, kafeterya ve dinlenme alanları ile eğitimi çok daha etkin, rahat ve zevkli bir hale getirmektedir. Topkapı Sağlık Bilimleri Kampüsü içerisinde yeralan Sağlık Bilimleri Kütüphanesi, bünyesinde Türkiye’de hemşirelik alanına ait en nitelikli, güncel ve zengin, basılı ve dijital kaynağı bulundurmaktadır.

Fakültemizde yürütülen kulüp çalışmaları ile öğrencilerimizin sosyal gelişimleri de desteklenmektedir. Öğrencilerimiz ayrıca Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü’nde gerçekleşen zengin kültürel ve sosyal etkinliklerinden de yararlanmaktadırlar.

Hemşirelik Fakültesi, öğrencilerine, Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşlarında ve işbirliği yaptığı diğer kurumlarda, klinik eğitim ve saha eğitimi olanağı sağlamaktadır. Öğrencilerin evrensel standartlarda bakım verme ve sağlık sektöründe yenilikçi bir güç kaynağı olma sorumluluklarını almalarına da özen gösterilmektedir.

Hazırlık sınıfı sonrası dört yıllık eğitimi başarıyla tamamlayan öğrencilere Hemşirelik Lisans Diploması verilmektedir. Türkiye’nin her yerinde iş bulma olanağına sahip olan mezunlarımız aldıkları eğitimin sağladığı kolaylıklarla yurtdışında da çalışabilmekte, yurtiçinde ve yurtdışında yüksek lisans ve doktora programlarına devam edebilmektedirler.