Yara Araştırmaları Laboratuvarı

Yara Araştırmaları Laboratuvarı (AY-Lab), Prof. Ayişe Karadağ liderliğinde, kronik yaraların önlenmesi ve modern yara iyileşmesi üzerine araştırmalar yapan bir laboratuvar olarak, sağlık alanında inovasyon ve çözüm odaklı çalışmalara odaklanmayı amaçlar. Türkiye’de alanında ilk olan (1 Eylül 2023) Yara Araştırmaları Laboratuvarı, kronik yara yönetimine disiplinler arası bir yaklaşımla, hemşirelik, mühendislik, tıp, psikoloji, eğitim bilimleri ve sosyal bilimlerle iş birliği içinde, lokal, ulusal ve uluslararası çalışmalar ve çözümler sunar.

Kronik yaraların önlenmesi, etkili tedavisi, sağlık sistemi üzerine olan maliyetlerin azaltılması ve kronik yarası olan bireylerin yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi konularında derinlemesine araştırmalar yaparak, yenilikçi çözümler geliştirmektir.

Bu bağlamda yapılan çalışmalar şu başlıklarda gruplandırılmıştır:

Yara Bakım Hemşireliğinde Yenilik: Hemşirelik bakımında yeni ve etkili stratejiler geliştirerek, kronik yarası olan hastaların yaşam kalitelerini iyileştirmek.

Yara İyileşme Mekanizmalarını Anlamak: Yara iyileşmesi sürecinin temel mekanizmalarını anlamak, bu mekanizmaları etkileyen faktörleri belirlemek ve hemşirelik bakımıyla bu süreçlere olumlu etkilerde bulunmak.

Yenilikçi Tedavi Yöntemleri Geliştirmek: Geleneksel tedavi yöntemlerine alternatif, etkili ve yenilikçi yara iyileştirme yöntemleri, ürünleri ve stratejileri geliştirmek.

Akademik Katkı: Kronik yara ile ilgilenen sağlık çalışanlarına, öğrencilere ve akademisyenlere yönelik eğitim, danışmanlık ve uygulama fırsatları oluşturmak.

Toplumsal Hizmet ve Hasta Deneyimini İyileştirmek: Psikoloji ve sosyal bilimlerle entegre çalışmalar yaparak hastaların ve ailelerin yara iyileşme sürecindeki deneyimlerini anlamak ve iyileştirmek.

Prof. Ayişe Karadağ, Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Öğretim Üyesi

Ayşe Sılanur Demir, Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Öğretim Asistanı

Havvanur Kılıç, Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Öğretim Asistanı

Aleyna Uçanbelen, Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Öğretim Asistanı

AY-Lab hakkında daha fazla bilgi almak, iş birlikleri ve projeler konusunda iletişim kurmak için bize şu adresten ulaşabilirsiniz:

Prof. Dr. Ayişe Karadağ: akaradag@ku.edu.tr

Ayşe Sılanur Demir: aysedemir20@ku.edu.tr