Sıkça Sorulan Sorular

FAQ

Tümü

Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) SAY puan türünden öğrenci kabul etmektedir.

Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi yalnızca tam burslu öğrenci kabul etmektedir.

Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nin kontenjanı her yıl 40 tam burslu öğrencidir.

Koç Üniversitesi’nin Tam Burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs eğitim-öğretim ücretinden muafiyet sağlar.

Hayır, bursunuz eğitim-öğretiminiz boyunca devam eder ve akademik başarı/başarısızlık bursunuzda herhangi bir değişikliğe ya da bursun kesilmesine neden olmaz.

Koç Üniversitesi Destek Bursu Programı (KUDEB), 2020 yılında Üniversitemizi %100 burslu kazanacak öğrencilerin ihtiyaç durumları tespit edilerek verilecek yurt bursu, cep harçlığı ve/veya kitap burslarını kapsayan destek programıdır.

Hemşirelik Fakültesi öğrencilerinin de KUDEB’e mutlaka başvuru yapması gerekmektedir. Tercih dönemi sırasında başvurunuzu yapmayı unutmayınız.

KUDEB ile ilgili detaylı bilgilere https://dos.ku.edu.tr/tr/kudeb linkinden ulaşabilirsiniz.

Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Topkapı Sağlık Bilimleri Kampüsündedir.

Öğrenciler, İngilizce hazırlık sınıfı ve hemşirelik programı birinci sınıfı Rumelifeneri Kampüsünde okumaktadırlar. İkinci sınıftan itibaren Topkapı Sağlık Bilimleri Kampüsünde eğitimlerine devam etmektedirler.

Hemşirelik Fakültesi, hemşirelik programı 4 yıldır. Hazırlık sınıfı ile birlikte eğitim süresi toplam 5 yıl olup, tam burs hazırlık sınıfı dahil bu 5 yılı kapsamaktadır.

Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nde klinik uygulamalar dışındaki derslerin hemen hemen tamamı İngilizcedir. Bu nedenle, öğrencilerin başarılı olabilmesi için iyi derecede İngilizce bilgisine ihtiyaçları vardır.

Kayıt döneminde süreleri üç yılı geçmemiş olmak şartıyla aşağıdaki sınav sonuçlarını sağlayan öğrenciler İngilizce Hazırlık Okulu’ndan muaf olurlar:

  • Kurumsal TOEFL: 550/4 (Koç Üniversitesi’nde yılda bir kez Ağustos ayında yapılmaktadır ve seviye belirleme sınavından yeteri kadar yüksek puan alan öğrenciler girebilir).
  •  
  • TOEFL IBT: 80/20 (Yazılı bölümden)
  •  
  • KPDS / ÜDS / E-YDS: 80
  •  
  • CAE: Grade of C.
  •  
  • PTE Academic (Pearson Test of English): 67

*Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi kapsamında,  dışarıdan kabul ettiğimiz tüm sınavlar için (TOEFL IBT, PTE  Akademik ve CAE) sınavlar Türkiye’de alınmışsa sadece devlet üniversitelerinde alınmış sınav sonuçları kabul edilmektedir.

 

Koç Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 8. maddesinde de İngilizce bilgisi ile ilgili aşağıdaki hükümler yer almaktadır;

Öğrenim dili ve İngilizce yeterlik

MADDE 8- (1) Üniversitede öğrenim dili İngilizcedir, ancak Akademik Kurulun önerisi üzerine, Mütevelli Heyetinin kararı ve YÖK’ün onayıyla bazı eğitim-öğretim birim ve programlarında kısmen veya tamamen Türkçe eğitim-öğretim yapılabilir. (2) Üniversiteye kabul edilen öğrencilerin, İngilizce dil bilgisi düzeyi aşağıda belirtilen sınav sonuçlarıyla belirlenir: a) Üniversite tarafından yapılan İngilizce yeterlilik sınavı, b) Denkliği Üniversite tarafından kabul edilen uluslararası İngilizce dil sınavları, c) ÖSYM tarafından yapılan ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından uluslararası sınavlarla eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavları. (3) İngilizce dil bilgisi Üniversite tarafından belirlenen yeterlik düzeyinde olanlar lisans programına kayıt olabilirler. (4) İngilizce dil bilgisi Üniversite tarafından belirlenen yeterlik düzeyinde olmayanlar İngilizce düzeylerine uygun İngilizce hazırlık programına katılırlar. (5) Üniversitenin İngilizce yeterlilik değerlendirmesine ve İngilizce hazırlık programına ilişkin hususlar Rektörün önerisi üzerine Akademik Kurul tarafından belirlenir.

Hemşirelik Fakültesi öğrencilerinin bursları yatay geçişi kapsamamaktadır. Fakültede Yan Dal ve Çift Ana Dal (ÇAP) olanaklarından başvuru koşullarını sağlayan tüm öğrenciler yararlanabilir. Eğitim-öğretiminiz sırasında bu alanlarla ilgili detaylı bilgilendirme ve yönlendirme yapılmaktadır.

Hemşirelik Fakültesi öğrencileri, üniversitemizin diğer bölümlerinde olduğu gibi öğrenci değişim programlarından yararlanabilmektedir.

Uluslararası akreditasyona sahip ve Türkiye’nin önde gelen hemşirelik fakültesi olan Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi mezunları, VKV Sağlık Kuruluşları dahil, ulusal ve uluslararası çok çeşitli kurum ve kuruluşlarda (Hastane, fabrika, okul, medikal sektör, sağlık turizmi, vb.) iş imkanı bulabilmektedir.

Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Hemşirelik lisansüstü programlarımız mevcuttur. Öğrencilerin başarı durumlarına göre lisansüstü eğitimde de çeşitli burs olanakları sağlanmaktadır. Detaylı bilgi için Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün sayfasını ziyaret edebilirsiniz; https://gshs.ku.edu.tr/akademik/hemsirelik-turkce-yuksek-lisans-ve-doktora/program-hakkinda/

Burs Olanakları

Koç Üniversitesi Destek Bursu Programı (KUDEB), 2020 yılında Üniversitemizi %100 burslu kazanacak öğrencilerin ihtiyaç durumları tespit edilerek verilecek yurt bursu, cep harçlığı ve/veya kitap burslarını kapsayan destek programıdır.

Hemşirelik Fakültesi öğrencilerinin de KUDEB’e mutlaka başvuru yapması gerekmektedir. Tercih dönemi sırasında başvurunuzu yapmayı unutmayınız.

KUDEB ile ilgili detaylı bilgilere https://dos.ku.edu.tr/tr/kudeb linkinden ulaşabilirsiniz.

Eğitim Süresi

Hemşirelik Fakültesi, hemşirelik programı 4 yıldır. Hazırlık sınıfı ile birlikte eğitim süresi toplam 5 yıl olup, tam burs hazırlık sınıfı dahil bu 5 yılı kapsamaktadır.

Yan Dal ve Çift Ana Dal

Hemşirelik Fakültesi öğrencilerinin bursları yatay geçişi kapsamamaktadır. Fakültede Yan Dal ve Çift Ana Dal (ÇAP) olanaklarından başvuru koşullarını sağlayan tüm öğrenciler yararlanabilir. Eğitim-öğretiminiz sırasında bu alanlarla ilgili detaylı bilgilendirme ve yönlendirme yapılmaktadır.

ERASMUS+

Hemşirelik Fakültesi öğrencileri, üniversitemizin diğer bölümlerinde olduğu gibi öğrenci değişim programlarından yararlanabilmektedir.