Ders Programı

Ders Kodu Ders Adı Tipi Kredisi Koşullar
ACWR 101 TEMEL AKADEMİK YAZI TEKNİKLERİ Ortak Çekirdek 3
ALIS 100 AKADEMİK BAŞARI VE YAŞAM BECERİLERİ Ortak Çekirdek 1
ASIU

Açıklama

 • ASIU 100: EDEBİYAT VE TOPLUM
 • OR ASIU 101: SİNEMA VE GÖRSELLİK
 • OR ASIU 102: ÖTEKİ'Nİ KURGULAMAK
 • OR ASIU 104: SANAT VE YARATICILIK
 • OR ASIU 105: EDEBİYAT, SANAT VE KÜLTÜRDE SAVAŞ
 • OR ASIU 107: SANAT VE MİMARİNİN DÖNÜM NOKTALARI
 • OR ASIU 108: EDEBİYATTA ETİK İKİLEMLER
 • OR ASIU 109: 20. YÜZYILDA MÜZİK VE DANS SANATI
 • OR ASIU 110: İSLAM SANATI: PROBLEMLER VE EĞİLİMLER
 • OR ASIU 111: FİLM VE TÜR
 • OR ASIU 115: YUNAN VE ROMA SANAT VE MİMARİSİ
 • OR ASIU 116: EDEBIYATTA BEDENLER
 • OR ASIU 117: EDEBİYATTA KADIN VE TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ
 • OR ASIU 118: TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME
 • OR ASIU 119: FİLMLERLE TÜRKİYE TARİHİ, KÜLTÜRÜ VE TOPLUMU
 • OR ASIU 120: ÇAĞLAR BOYUNCA İNSAN İMGELERİ
 • OR ASIU 121: EDEBİYATTA DUYUSAL DENEYİM
 • OR ASIU 122: YENİ MÜZİK AKIMLARI: 20. YÜZYIL VE SONRASI
 • OR ASIU 123: SİNEMADA KENTLER VE KENTSEL DENEYİM
 • OR ASIU 124: Sanat ve Tıp: Tıp ve Sağlıkta Görsel Beşeri Bilimlere Giriş
 • OR ASIU 126: GÖRSEL RETORİK
 • OR ASIU 128: MÜZİK VE POLİTİKA
 • OR ASIU 129: YARATICILIĞI BESLEMEK
Ortak Çekirdek 3
DOS 171 DİJİTAL OKURYAZARLIK Ortak Çekirdek 1
MATH 101 SONLU MATEMATİK Zorunlu Alan 3
NURS 101 HEMŞİRELİĞE GİRİŞ Zorunlu Alan 3
TURK 100 TÜRKÇE · ANLATI VE YAZI Ortak Çekirdek 4
UNIV 101 KOÇ ÜNİVERSİTESİ'NE GİRİŞ Ortak Çekirdek 1

Ders Kodu Ders Adı Tipi Kredisi Koşullar
ACWR 106 BİLİM VE TEKNOLOJİ ALANINDA YAZMA BECERİLERİ Ortak Çekirdek 3 Ön Koşul: ACWR. 101
CHEM 100 TEMEL KİMYA Zorunlu Alan 3
ECSA

Açıklama

 • ECON 100: EKONOMİNİN İLKELERİ
 • XOR ECON 101: MİKROEKONOMİYE GİRİŞ
 • AND ECON 102: MAKROEKONOMİYE GİRİŞ
 • OR ECON 110: EKONOMİK VE STRATEJİK DAVRANIŞA GİRİŞ
 • OR ECSA 220: KÜRESEL İŞ STRATEJİSİ
Ortak Çekirdek 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
HUMS

Açıklama

 • HUMS 102: MEDENİYETLERİN KÖKENLERİ
 • OR HUMS 104: DENİZ GÜZERGAHLARI: AKDENİZ MEDENİYETLERİ
 • OR HUMS 105: İNANÇ VE GÜÇ: ORTAÇAĞ DÖNEMİNİ ARAŞTIRMAK
 • OR HUMS 131: TARİH, İKTİDAR VE İNSAN
 • OR HUMS 137: ÇAĞDAŞ DIŞ POLİTİKA VE TÜRKİYE
 • OR HUMS 109: NESNELER: İNSANLIĞIN MATERYAL DÜNYASI
 • OR HUMS 113: HAÇLI SEFERLERİ
 • OR HUMS 114: ESKİÇAĞ'DAN GÜNÜMÜZE İSTANBUL TARİHİ
 • OR HUMS 115: MİTOLOJİ VE DİN
 • OR HUMS 116: MERAK
 • OR HUMS 117: AKILLILIK VE AKILDIŞILIK
 • OR HUMS 120: HAKİKAT VE POLİTİKA
 • OR HUMS 121: HÜKÜMDARLAR VE TÜCCARLAR: ORTA ÇAĞ AKDENİZ BÖLGESİNİN SANATI
 • OR HUMS 125: BOZKIR İMPARATORLUKLARI: AVRASYA İMPARATORLUKLARININ SANATI
 • OR HUMS 129: ELEŞTİRİSEL DÜŞÜNME
 • OR HUMS 130: BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ
 • OR HUMS 132: YANILSAMA : GÖRÜNTÜLERİN YANILTMASI
 • OR HUMS 133: UZAY VE ZAMAN
 • OR HUMS 134: NEDEN YAZIYORUZ? YAZININ TARİHÇESİ
 • OR HUMS 135: İSTANBUL'U DİNLEMEK: BAĞLAM İÇİNDE MÜZİK
 • OR HUMS 136: FELSEFİ PARADOKSLAR
Ortak Çekirdek 3
NURS 102 SAĞLIK PROFESYONELLERİ İÇİN FONKSİYONEL ANATOMİ Zorunlu Alan 3

Ders Kodu Ders Adı Tipi Kredisi Koşullar
HIST 300 MODERN TÜRKİYE TARİHİ Ortak Çekirdek 4 Ön Koşul: ACWR 101
NURS 201 SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ Zorunlu Alan 3
NURS 203 HEMŞİRELİK BAKIMININ ESASLARI Zorunlu Alan 3
NURS 205 HEMŞİRELİK UYGULAMASI: SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAKIMIN ESASLARI Zorunlu Alan 4
NURS 207 TERAPÖTİK İLETİŞİM Zorunlu Alan 3

Ders Kodu Ders Adı Tipi Kredisi Koşullar
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
NURS 202 HASTALIĞIN MEKANİZMALARI Zorunlu Alan 3
NURS 204 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Zorunlu Alan 3
NURS 206 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Zorunlu Alan 3
NURS 208 HEMŞİRELİK UYGULAMASI: CERRAHİ VE İÇ HASTALIKLARI Zorunlu Alan 4
NURS 210 BİREY MERKEZLİ BAKIM I Zorunlu Alan 5
SOSC

Açıklama

 • INTL 101: SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ
 • OR PSYC 100: PSİKOLOJİ
 • OR SOCI 100: SOSYOLOJİYE GİRİŞ
 • OR SOSC 101: KENT VE TOPLUM
 • OR SOSC 102: KÜLTÜR VE TOPLUM
 • OR SOSC 104: İNSAN DAVRANIŞI VE İLİŞKİLERİ
 • OR SOSC 105: GÖÇ VE KÜRESELLEŞME
 • OR SOSC 108: ZENGİNLİK, YOKSULLUK VE KALKINMANIN SOSYAL TEMELLERİ
 • OR SOSC 109: BİLİM VE TEKNOLOJİ SOSYOLOJİSİ
 • OR SOSC 110: DEVLET VE TOPLUM
 • OR SOSC 111: POPÜLER KÜLTÜR İNCELEMELERİ
 • OR SOSC 112: MÜZİK VE TOPLUM
 • OR SOSC 114: SİVİL TOPLUM VE DEMOKRASİ
 • OR SOSC 116: GENÇ DEMOKRASİLERİN SORUNLARI
 • OR SOSC 117: MUTLULUK
 • OR SOSC 118: KÜRESELLEŞME VE YANKILARI
 • OR SOSC 119: VERİ VE TOPLUM
 • OR SOSC 120: CIVIL SOCIETY, PHILANTHROPY, AND THE NONPROFIT SECTOR
 • OR SOSC 130: YİYECEK, SİYASET VE TOPLUM
Ortak Çekirdek 3

Ders Kodu Ders Adı Tipi Kredisi Koşullar
ALAN

Açıklama

Alan Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
MATH 202 SOSYAL BİLİMLER İÇİN İSTATİSTİK Zorunlu Alan 3
NURS 301 KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ Zorunlu Alan 3
NURS 303 ÇOCUK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ Zorunlu Alan 3
NURS 305 HEMŞİRELİK UYGULAMASI: ÇOCUK VE KADIN Zorunlu Alan 4 Önkoşul: NURS 205 veya okutman onayı

Ders Kodu Ders Adı Tipi Kredisi Koşullar
ALAN

Açıklama

Alan Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
NURS 302 TOPLUM SAĞLIĞINI KORUMA VE GELİŞTİRMEDE HEMŞİRELİK Zorunlu Alan 3
NURS 304 RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ Zorunlu Alan 3
NURS 306 HEMŞİRELİK UYGULAMASI: TOPLUM VE RUH SAĞLIĞI Zorunlu Alan 4 Önkoşul: NURS 205 veya okutman onayı
NURS 308 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA Zorunlu Alan 3 Önkoşul: MATH 202 veya okutman onayı
NURS 310 BİREY MERKEZLİ BAKIM II Zorunlu Alan 4
NURS 312 BİREY MERKEZLİ BAKIM III Zorunlu Alan 4

Ders Kodu Ders Adı Tipi Kredisi Koşullar
ALAN

Açıklama

Alan Seçmeli 3
ALAN

Açıklama

Alan Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
NURS 401 SAĞLIK HİZMETLERİNDE YÖNETİM Zorunlu Alan 3
NURS 403 SAĞLIK HİZMETLERİNDE ETİK Zorunlu Alan 3
NURS 490 PROJE I Zorunlu Alan 1.5 Ön Koşul: NURS 308 veya öğretim üyesi onayı

Ders Kodu Ders Adı Tipi Kredisi Koşullar
ALAN

Açıklama

Alan Seçmeli 3
ALAN

Açıklama

Alan Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
NURS 402 BİREY MERKEZLİ BAKIM IV Zorunlu Alan 7 Ön Koşul: NURS 210, NURS 310, NURS 312 veya öğretim üyesi onayı
NURS 491 PROJE II Zorunlu Alan 1.5 Ön Koşul: NURS 490 ve öğretim üyesi onayı
NURS 499 KAPSAMLI BİTİRME SINAVI Zorunlu Alan 0