Dekanın Mesajı

Hemşirelik, profesyonel dokunuşuyla insan yaşamında fark yaratan ve toplumsal hizmette vazgeçilmez olan eşsiz bir meslektir. Hemşirelik, sağlığı geliştirmede ve sağlık hizmetlerini değiştirmede, tarihi boyunca günümüzdeki kadar önemli olmamıştı. Gelişen bilim ve teknolojinin birçok mesleğin doğasını değiştirmesine, ortadan kaldırma tehlikesi oluşturmasına rağmen hemşireliğin varlık nedeni olan “Bakım” ihtiyacı tüm dünyada artmaktadır. Hemşireler, ağırlıklı olarak hastaneler, uzun süreli bakım merkezleri, ayaktan tedavi merkezleri, evde bakım merkezleri, okullar, işyerleri gibi alanlarda çalışarak bireylere, ailelere ve topluma bakım hizmeti sağlarlar. Bunlara ek olarak günümüzde gittikçe artan bir şekilde araştırma-geliştirme merkezleri, sağlık eğitimi ve danışmanlık birimlerinde bilgi üretme ve bilgiyi yayma hizmetlerini de yürütürler. Dünyada böylesine geniş yelpazade yer alan, kritik hizmetleri yenilikçi yaklaşımlarla, etkili ve güvenli sunabilen hemşirelerin yetiştirilmesine ihtiyaç vardır.

Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi olarak sağlıkta ve sağlık sistemlerinde fark yaratacak, hastaların ve ailelerinin sağlık sonuçlarının iyileştirilmesine anlamlı katkılar sağlayacak, hemşirelik eğitimini ve hemşirelik uygulamasını geliştirecek bilgiyi üreten lider hemşireler yetiştirmenin sorumluluğunu taşıyoruz. Okulumuzun temelleri; yaklaşık bir asır öncesine, 1920 yılında Amerikan Hastanesi’nin bünyesinde kurulan ve 1957 yılına kadar Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından desteklenen ilk özel ve yabancı sağlık eğitim kurumu olan, Amiral Bristol Hemşirelik Okulu’na dayanır. Bu okul 1995 yılında Vehbi Koç Vakfı bünyesine geçirilmiştir. Hemşirelik mesleğine dünyada benzeri olmayan bir katkı sağlayarak, mesleğin profesyonel gelişimini destekleyen Sayın Semahat Arsel’in öncülüğünde, bu okul 1998-1999 eğitim-öğretim yılında, Koç Üniversitesi’ne bağlı Sağlık Yüksekokulu olarak eğitim vermeye devam etmiştir. Okulun adı, Bakanlar Kurulu kararı ile 2005 yılında Hemşirelik Yüksekokulu olarak değiştirilmiş, 2016 yılında ise Yüksekokul kapatılarak Hemşirelik Fakültesi kurulmuştur.

Bu köklü eğitim kurumu, hemşirelik eğitimindeki liderliğini 2017 yılında Accreditation Comission for Education in Nursing (ACEN) tarafından akredite edilerek taçlandırmıştır.

Hemşirelik Fakültesi’nde hemşirelikte lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim programları yürütülmektedir. Ayrıca Fakültemiz ile fonksiyonel bağı bulunan Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen sertifikalı eğitim programları ve desteklenen Hemşirelik Araştırmaları ile ülkede hemşireliğin geliştirilmesi ve sağlık bakım hizmetlerinin iyileştirilmesi sağlanmaktadır.

Modern hemşireliğin doğduğu İstanbul’da yer alan fakültemiz; Türkiye’deki hemşirelik eğitim kurumlarından farklı olan çağdaş müfredatı, Koç Üniversitesi’nin yan dal, çift ana dal yapmaya olanak sağlayan eğitim anlayışı, eğitim teknolojilerine uygun sınıfları, kütüphaneleri, laboratuvarları, simülasyon merkezi, nitelikli klinik uygulama alanları ve güçlü akademik kadrosu ile küreselleşen dünyada sağlıkta fark yaratacak lider hemşireleri ve araştırmacıları yetiştirmek için sizleri bekliyor.

En iyi öğrencileri, en iyi eğitimcileri ve araştırmacıları, birbirlerine değer katma anlayışı ile bir araya getirme yolculuğumuzda sizleri bizimle olmaya davet ediyorum.

Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nin, eğitim ve araştırma programları ile ilgilenen tüm öğrenciler, öğretim üyesi/okutman adayları, eğitim, araştırma ve toplumsal hizmet konularında mükemmeli arayan, işbirliği yapmak isteyen tüm kurum ve kuruluşlar bizimle iletişim kurmanızdan memnuniyet duyarız: hemsirelik@ku.edu.tr