Programın Amacı

 1. Mesleki ve etik değerlere sahip,
 2. Etkili ve terapötik iletişim becerisine sahip,
 3. Kaliteli ve güvenli bakım verebilen,
 4. Yaratıcı, sorgulayıcı, yenilikçi ve bilimsel yöntemleri kullanan,
 5. Sağlık uygulamaları ve politikalarında etki yaratan hemşire yetiştirmektir.

Program Sonu Öğrenme Çıktıları

 1. Rol ve sorumluluklarını etik ilkeler, mesleki değerler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde uygular.
 2. Farklı uygulama ortamlarında, birey ve gruplarla etkili ve terapötik ilişki kurar.
 3. Bilgi, iletişim ve bakım teknolojilerini kullanarak ulusal ve uluslararası standartlara ve kanıtlara dayalı güvenli ve kaliteli bakım verir.
 4. Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser.
 5. Mevcut bilgileri sorgulayarak yeni ve yaratıcı fikirler üretir.
 6. Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik becerilerini kullanır.

Programdaki Dersler ile Program Yeterlilikleri İlişkisi Matrisi

Ders Programında Yer Alan Dersler Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6
ALIS 100 Akademik Başarı ve Yaşam Becerileri 3 3
UNIV 101 Koç Üniversitesine Giriş 2 2
ACWR 101 Temel Akademik Yazı Teknikleri 2 2
TURK 100 Türkçe Anlatı ve Yazı 1 3 3
CPAP 100 Bilgisayar Yeterlilik Değerlendirme Programı 3 3
MATH 101 Sonlu Matematik 3 3
NURS 101 Hemşireliğe Giriş 4
ASIU (Çekirdek Program) 1 3 3
ACWR 106 Bilim ve Teknoloji Alanında Yazma Becerileri 3 3
NURS 102 Sağlık Profesyonelleri için Fonksiyonel Anatomi 5
CHEM 100 Sağlık Bilimleri İçin Genel Kimya 5
ECSA (Ortak Çekirdek) 3 3 2
HUMS (Ortak Çekirdek) 1 4 4 3
NURS 201 Sağlığın Değerlendirilmesi 3 3 4 5 5
NURS 203 Hemşirelik Bakımının Esasları 5 5 5 5 5 2
NURS 205 Hemşirelik Uygulaması: Sağlığın Değerlendirilmesi ve Bakımın Esasları 5 5 5 5 5 2
NURS 207 Terapötik İletişim 5 5 5 3 3 3
HIST 300 Modern Türkiye Tarihi 2
NURS 202 Hastalıkların Mekanizmaları 4 5 5
NURS 204 İç Hastalıkları Hemşireliği 5 5 5 5 5 2
NURS 206 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği 5 5 5 5 5
NURS 208 Hemşireliği Uygulaması: Cerrahi ve İç Hastalıkları 5 5 5 5 5 2
SOCS (Çekirdek Program) 2 3 2
NURS210 Birey Merkezli Bakım I 5 5 5 5 5 2
NURS 301 Kadın Sağlığı Hemşireliği 5 5 5 5 5 3
NURS 303 Çocuk Sağlığı Hemşireliği 5 5 5 5 5 3
NURS 305 Hemşirelik Uygulaması: Çocuk ve Kadın 5 5 5 5 5 3
MATH 202 Sosyal Bilimler İçin İstatistik 3 3
NURS 302 Toplum Sağlığını Koruma ve Geliştirmede Hemşirelik 5 5 5 5 5 4
NURS 304 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği 5 5 5 5 4
NURS 306 Hemşirelik Uygulaması: Toplum ve Ruh Sağlığı 5 5 5 5 4
NURS 308 Araştırma Yöntemleri 5 3 5 5 3
NURS 310 Birey Merkezli Bakım II 5 5 5 5 5
NURS 312 Birey Merkezli Bakım III 5 5 5 5 5
NURS 401 Sağlık Hizmetleri Yönetimi 5 5 5 5 5
NURS 403 Sağlık Hizmetlerinde Etik 5 3 3 5 2
NURS 490 Proje-I 3 3 3 5 3
NURS 402 Birey Merkezli Bakım IV 5 5 5 5 5
NURS 491 Proje –II 3 3 3 5 3
SEÇMELİ (6 Genel- 6 Alan Dersi) 2 2 2 3 2