Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

ACEN tarafından akredite edilen Türkiye'deki ilk ve tek fakülte oldu.

Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Türkiye’de, hemşirelik alanında uluslararası akredite olan ilk ve tek eğitim kurumudur. İlk kez 2016 yılında, Amerika Birleşik Devletleri ve uluslararası hemşirelik eğitim programları için Yükseköğretim Akreditasyon Konseyi (The Council for Higher Education Accreditation- CHEA) tarafından tanmış, prestijli ve en köklü akreditasyon kurumu olan Hemşirelik Eğitimi Akreditasyon Komisyonu (Accreditation Commission for Education in Nursing- ACEN) tarafından 5 yıl için akredite edilen Fakültemiz, 2030 yılına kadar 8 yıl için yeniden akredite edilmiştir.

ACEN akreditasyonu, hemşirelik eğitiminde kaliteyi sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir süreçtir. ACEN, akreditasyon sürecinde hemşirelik eğitimi veren kurumları; yönetsel süreçler, öğrenciler, öğretim elemanları, müfredat, kaynaklar ve ölçme değerlendirme olmak üzere altı standart kapsamında değerlendirmektedir. Bu akreditasyon, akredite olan kurumun ve programların; yatırım yapılan kaynaklar, takip edilen süreçler ve elde edilen sonuçlar ile ilgili süreçlerini sürekli geliştirmelerine katkı sağlar.

Uluslararası akredite olmanın anlamı;